Mindfulness – Mitä ja miksi?

Mindfulnessilla tarkoitetaan tietoista läsnäoloa tai nykyhetkessä elämistä. Yksinkertaisimmillaan mindfulness on oman hengitykseen ja omaan kehoon ja sen tuntemuksiin keskittymistä. Mindfulnessiin liittyy tiiviisti myös myötätuntoinen suhtautuminen sekä omaan itseen että ympäröivään todellisuuteen. Mindfulnessin eli tietoisen läsnäolon tavoitteena on toimia ikään kuin ulkopuolisena tarkkailijana oman pään sisällä.

Olennaista on huomata omat ajatukset ja keholliset tuntemukset. Mitään ajatuksia tai tunteita ei tarvitse estää tulemasta. Riittää, että tulee tietoiseksi omasta ajattelustaan ja toiminnastaan. Mindfulnessin ydin on myös arvostelemattomuus kaikissa tilanteissa. On tärkeää hyväksyä asiat sellaisina kuin ne ovat, eikä pyrkiä muuttamaan niitä siinä hetkessä.

Mindfulnessin perustarkoituksen voisi tiivistää siten, että säännöllisesti jatkuvan harjoittelun tuloksena tullaan hereillä olevaksi ja valppaaksi, tietoiseksi omasta ajattelusta ja toiminnasta sitä kuitenkaan arvostelematta. Se, että emme jatkuvasti arvota tai tuomitse kaikkea sitä mitä olemme ja koemme, saa meidät avoimemmiksi, uteliaammiksi, kärsivällisemmiksi ja lopulta se auttaa meitä irrotautumaan pinttyneistä ajatusmalleista ja elämän suorittamisesta.

Autopilotilla eläminen

Elämme arkea oravanpyörässä, joka pyörii kiihtyvällä vauhdilla, ja jonka kyydissä ihmismieli yrittää pysyä mukana parhaansa mukaan. Ihmismieli on luonut itselleen selviytymiskeinoja arjen hektisyyttä vastaan. Näitä keinoja kutsutaan automatisoituneiksi toimintamalleiksi.

Toisaalta ne ovat meille suureksi hyödyksi! Esimerkiksi autoa ajaessa hyödymme siitä, että meidän ei tarvitse keskittää huomiotamme ohjauspyörästä kiinni pitämiseen, vaihteiden vaihtamiseen, eri polkimien oikea-aikaiseen käyttöön tai muun liikenteen seuraamiseen. Olemme tehneet nuo asiat niin monta kertaa samalla tavalla, että ne ovat muodostaneet aivoissame riittävän määrän kytköksiä, jotta toimintamme on automatisoitunut ja se vie siten vähemmän kapasiteettia aivoista.

Automatisoituneet toiminnot eivät ole kuitenkaan aina hyvä asia. Tällainen ns. jatkuva autopilotilla eläminen heikentää luovaa ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyä. Yllättävät ja odottamatta eteen tulevat tilanteet saatetaan kokea liioitellun haastavina, koska aivomme olettavat asioiden tapahtuvan tietyn mallin mukaan.

Mindfulness-harjoitukset antavat mielen rauhoittua, keskittyä nykyhetkeen ja tällöin myös keho voi palautua normaaliin tilaansa. Lukuiset tutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulnessin, eli tietoisuustaitojen, harjoittaminen pysäyttää adrenaliinin tuotannon kehossamme ja lisää sen sijaan mielihyvähormonin tuotantoa. Säännöllinen harjoittelu kehittää itsetuntoa, lisää onnellisuutta ja antaa keinoja stressinhallintaan.

Opit paljon lisää mindfulnessista ja sen harjoittamisesta tänään alkaneessa Unelma Itsestä -verkkovalmennuksessa! Valmennukseen on vielä mahdollista päästä mukaan ALE-hintaan!

Klikkaa tästä itsesi mukaan! 🙂

With Love, Elina

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *