Tietosuojaseloste

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Evästeiden (engl. cookies) avulla kerätään tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä ja parannetaan niiden toimivuutta sekä markkinointia. Evästeet tallentuvat pienikokoisina tiedostoina tilapäisesti kävijän tietokoneelle tämän vieraillessa sivustolla, eivätkä ne ole vaarallisia laitteelle. Halutessasi voit estää kaikkien sivustojen evästeiden tallentamisen selaimesi evästeitä koskevista asetuksista. Tämä ei ole välttämättä suositeltavaa, sillä jotkut toiminnot verkkosivuilla saattavat vaatia evästeitä toimiakseen.

Rekisteriseloste – Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi?

1) Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Unelma Itsestä / Tmi JennaKos
y-tunnus: 2825758-8
info@unelmaitsesta.fi

Verkkosivustomme osoite on: https://www.unelmaitsesta.fi.

2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, tilausten seurannan varmistamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Unelma Itsestä valmennussivuston omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas nimenomaisesti ole suoramarkkinointia kieltänyt.

3) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja niihin liittyvistä tiedoista:

Rekisteriin on merkitty sekä valmennettavien että tuotetilaajien tietoja valmennuksittain tai tuotetilauksittain ryhmiteltynä. Tiedot on kerätty asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä ja tilauksen toimittamistarkoituksessa. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. (Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.)

Asiakkaan tiedot, joita on kerätty ja tallennettu ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilauspäivä sekä mahdollisesti tilattu tuote, tuotteen toimituspäivä ja hinta.

4) Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Asiakasrekisteristä ei koskaan luovuteta asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille muuta kuin lakiin perustuvasta syystä. Tällainen syy voi olla asiakkaan oma pyyntö tai viranomaisen lakiin perustuva pyyntö. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

5) Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista:

Asiakkaiden tietoja saa käsitellä ja tarkastella vain rekisterinpitäjän työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijät. Rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietokoneemme on suojattu teknisin ratkaisuin.

6) Rekisteröidyn tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä jäljennös. Tarkastuspyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

7) Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi (ks. yhteystiedot kohta 1).

8) Rekisteröidyn kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja vaatia henkilötietojen poistoa.

9) Säilytysaika

Rekisteröidyn edellä mainittuja henkilötietoja säilytetään 24 kuukautta tilauksen toimittamisesta, minkä jälkeen ne poistetaan. Jos asiakas on antanut erillisen suostumuksensa pidempiaikaiseen säilytykseen, tietoja voidaan säilyttää myös pidempään.

10) Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.